Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Báo Quốc Hội TV: ĐOÀN ĐBQH TUYÊN QUANG LẤY Ý KIẾN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI VÀ TXCT TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 8

Sáng 8-10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Bộ luật Lao động sửa đổi và tiếp xúc cử tri chuyên đề trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/10/doan-dbqh-tuyen-quang-lay-y-kien-bo-luat-lao-dong-sua-doi-va-txct-truoc-ky-hop-thu-8/267120

Tìm kiếm:✨

  • TXCT, Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Bộ Luật Lao động, Bộ luật, Tuyên Quang, Lấy ý kiến, Đại biểu quốc hội, Kỳ họp, Đoàn đại biểu, Chuyên đề, Góp ý, Cử tri, Sửa đổi, Tiếp xúc, Lao động, Quốc hội, Hội nghị