Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018

Báo XHTT: VNPT phát sóng wifi miễn phí phục vụ Lễ hội Thành Tuyên

Tiếp nối những thành công trong việc phát sóng wifi miễn phí năm 2017, năm nay, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tiếp tục thực hiện phát sóng wifi miễn phí tại Lễ hội Thành Tuyên.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ CNTT - Viễn thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo XHTT, nguồn bài: http://xahoithongtin.com.vn/thi-truong/201809/vnpt-phat-song-wifi-mien-phi-phuc-vu-le-hoi-thanh-tuyen-614924/

VNPT phát sóng wifi miễn phí phục vụ Lễ hội Thành Tuyên

Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang, VNPT cũng đã triển khai các phương án đảm bảo an toàn mạng, an ninh thông tin đảm bảo đường truyền thông suốt; phối hợp nâng cấp các trạm phát sóng 2G, 3G, phát sóng thêm 01 trạm 4G tại trụ sở VNPT Tuyên Quang, bố trí thêm các xe phát sóng lưu động...

Cùng với đó, VNPT đã bố trí nhân sự theo sát diễn biến về lưu lượng và chất lượng mạng, có các phương án xử lý kịp thời đảm bảo an toàn thông tin, lưu thoát lưu lượng tại các địa điểm lễ hội, tập trung du khách đáp ứng các yêu cầu thông tin khẩn cấp, thông tin đột xuất.

PV

Tìm kiếm:✨

  • Vnpt, Triển khai, Đảm bảo, An toàn thông tin, 4G, Đường truyền, 3G, Phóng viên, Năm nay, Trạm phát sóng, Phát sóng, Sóng Wifi, Lễ hội Thành Tuyên, VNPT Tuyên Quang, Trạm bts, Vùng phủ sóng, Đường truyền internet, Bưu chính viễn thông, Lễ hội